Collection: Helsinki Tribe

Helsinkiin on syntynyt uusi musiikin ystävien yhteisö nimeltä Helsinki Tribe, jonka tehtävänä on kerätä yhteen musiikin rakastajat ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan.

Helsinki Tribe perustettiin vastauksena tarpeelle luoda yhteisö, joka yhdistää musiikin rakastajia kaikista taustoista ja genreistä. Tavoitteena on luoda ystävällinen ja avoin ympäristö, joka kannustaa ihmisiä jakamaan musiikillisia kokemuksiaan heimon kesken.

Live Music Club on yksi Helsinki Triben ensimmäisistä hankkeista. Klubi tarjoaa foorumin bändeille ja artisteille esiintyä yleisölle, joka arvostaa musiikkia. Klubi ei keskity vain yhteen musiikkityyliin, vaan pyrkii kattamaan laajan kirjon erilaisia genrejä, jotta kaikki voivat löytää jotain, joka koskettaa heitä.

Ostamalla Helsinki Tribe tuotteen edesautat heimoamme luomaan lisää hyviä tapahtumia tulevaisuudessa.

Let’s Tribe!

0 products

No products found
Use fewer filters or remove all